Disclaimer

Door het bezoeken van deze website, de informatie geheel of gedeeltelijk door te lezen en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en de door iPadel gehanteerde algemene voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. iPadel behoudt het recht om deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

iPadel zet zich tot het uiterste in om een duidelijk, zo goed als volledig en correcte website aan te bieden. Dat neemt echter niet weg, dat iPadel niet kan instaan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten, gebreken of onvolledigheden, waardoor iPadel geen aansprakelijkheid aanvaarden.